Podstawy kontroli i konserwacji bram

Wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa, a także metody kontroli budowy i wyposażenia bram z  napędem  silnikowym,   określają  normy  europejskie  konkretyzujące  ogólne  wymagania  europejskich wytycznych odnośnie maszyn. W szczególności:

Numer normyTytuł
PN-EN 13241-1 Bramy – Norma produktu – Część 1: Produkty nie posiadające właściwości przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Obowiązuje od 1 maja 2005r.
PN-EN 12604Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania,
Obowiązuje od 1 listopada 2000r.
PN-EN 12605 Bramy – Aspekty mechaniczne – Metody testów,
Obowiązuje od 1 listopada 2000r.
PN-EN 12453 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem silnikowym – Wymagania.
Obowiązuje od 1 czerwca 2001 r.
PN-EN 12445Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram – Metody testów,
Obowiązuje od 1 czerwca 2001 r.
PN-EN 12635Bramy – Montaż i użytkowanie,
Obowiązuje od 1 listopada 2002r

Należy przestrzegać wszelkich przepisów bezpieczeństwa, norm oraz przepisów ogólnych obowiązujących w danym kraju.

Pod pojęciem osoby upoważnionej rozumieć należy osobę, która posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa pracy, a także ogólnie obowiązujących zasad technicznych istotnych dla obsługi bram z napędem silnikowym, np. wskazówek producenta, zalecenia w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i która może wydać ekspertyzę odnośnie stanu i bezpieczeństwa pracy bram z napędem silnikowym.