Tabela wymiarów standardowych
bram uchylnych typu N80

Wymiar zamówieniowy Zewnętrzne Wymiary Montaż za otworem Montaż w otworze
wymiar zestawczy (BR) wymiary ościeżnicy (RAM) przejazdu w świetle zalecany wymiar wymiar ostateczny
Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15; Roz. 10; §102.1 pkt.2) w garażach dla samochodów osobowych powinny być stosowane "...wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle.."
.

Poprzednia strona     Strona startowa    


Copyright @ ARBI 2000-2005