Tabela wymiarów standardowych
bram segmentowych typu LPU/LTE

Wymiar zamówieniowy Minimalna Z prowadzeniem normalnym (N) Z prowadzeniem dla niskiego nadproża (L)
LZ   x   RM Wewnętrzna Obsługa reczna Z napędem Obsługa ręczna Z napędem
Szerokość Wysokość Szerokość garażu min.wys. stropu wys.przejazdu  w świetle min.wys. stropu wys.przejazdu  w świetle min.wys. stropu wys.przejazdu  w świetle min.wys. stropu wys.przejazdu  w świetle

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15; Roz. 10; §102.1 pkt.2) w garażach dla samochodów osobowych powinny być stosowane "...wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle.."
.

Poprzednia strona     Strona startowa    


Copyright @ ARBI 2000-2007