Nowa norma europejska EN 12604
- bezpieczeństwo bram uruchamianym ręcznie i mechanicznie -


Garażowe bramy segmentowe
Rozmiar: 10839 bajtów

Zabezpieczenie przed opadnięciem skrzydła bramy     1. Tylko u HÖRMANN-a mechanizm sprężyn skrętnych wyposażono standardowo w zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny
Bramy segmentowe HÖRMANN posiadają dwie sprężyny skrętne zintegrowane z zabezpieczeniem przed opadnięciem. W przypadku ewentualnego pęknięcia sprężyny brama nie opadnie.     Dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu brama zatrzyma się już po 30-70 mm spadania. Jest to mniej niż wymagane zgodnie z normą maksymalnie 300 mm.Rozmiar: 10839 bajtów


Zabezpieczenie przed zgnieceniem, przycięciem i zahaczeniem.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców od zewnątrz. Zabezpieczenie przytrzaśnięciem palców od wewnątrz Zabezpieczenie przed przytrzaśnieciem palców w bramie z drzwiami.
Rozmiar: 10839 bajtów

2. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców od wewnątrz i zewnątrz
    Już od 1992 roku bramy segmentowe HÖRMANN-a posidają znane i opatentowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców. Segmenty bramy są tak ukształtowane, iż przerwa między poszczególnymi elementami jest zawsze mniejsza niż 4 mm.

Rozmiar: 10839 bajtów


       W przypadku bram HÖRMANN-a oczywiste jest również zabezpieczenie przed przytrzaśnieciem palców w drzwiach zamontowanych w bramie!

Rozmiar: 10839 bajtów


Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców z boku bramy. Bezpiecznie prowadzone rolki bieżne Zawias.
Rozmiar: 10839 bajtów

3. Ochrona przed włożeniem dłoni z boków bramy
   Boczne ościeżnice całkowicie zamknięte. Włożenie dłoni między płytę bramy a ościeżnicę jest niemożliwe.

Rozmiar: 10839 bajtów


4. Bezpieczne prowadzone rolki bieżne.
     Bezpieczna konstrukcja szyn uniemożliwia wypadnięcie rolek bieżnych.

Rozmiar: 10839 bajtów


5. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem w każdym calu.
     Przytrzaśniecie jest również niemożliwe w obszarze zawiasów.

Rozmiar: 10839 bajtów


Zamaskowane prowadzenie liny.
6. Zamaskowane prowadzenie liny.
    Wystające elementy bramy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika. Dlatego w bramach HÖRMANN-a liny są położone wewnątrz, między płyta bramy, a ościeżnicą. Powstrzyma to nawet najbardziej pomysłowe dzieci.

Rozmiar: 10839 bajtówBezpieczne elementy nośne.

Bezpieczne elementy nośne.

7.  System połączonych sprężyn w przypadku bram wyposażonych w sprężyny naciągowe zapobiega odbiciu pękniętej sprężyny i skaleczeniu osób.


8.  Liny stalowe charakteryzują się wymaganym wspólczynnikiem bezpieczeństwa 6.


9.  W pozycji krańcowej bramy na wszystkich bębnach tworzą się 2 pełne zwoje zabezpieczające liny. .

Rozmiar: 10839 bajtówGarażowe bramy uchylne

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców. Szyny bieżne pod sufitem. System wielu sprężyn
Rozmiar: 10839 bajtów

1. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem między płytą bramy, a ościeżnicą.
   Elastyczna listwa z tworzywa sztucznego między płytą bramy, a ościeżnicą chroni palce przed przytrzaśnięciem. Między ramio0nami nośnymi zachowana jest bezpieczna odległość 25 mm.

Rozmiar: 10839 bajtów


2. Szyny boczne pod sufitem.
     Brama jest bezpiecznie prowadzona w szynach bieżnych pod sufitem.

Rozmiar: 10839 bajtów


3. System wielu sprężyn z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem.
     Ciężar płyty równomiernie rozłożony na kilka sprężyn. Żaden z elementów nośnych nie wyrównuje ciężaru większego niż 200 N. Każda sprężyna jest zabezpieczona przed odbiciem, a dzięki małym odstępom między skrętami chronione są również palce.

Rozmiar: 10839 bajtówSegmentowe bramy przemysłowe

Zabezpieczenie przed zgnieceniem, przycięciem i zahaczeniem.


Bramy segmentowe HÖRMANN-a wyróżniają się perfekcyjnym zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem: możliwość przytrzaśnięcia, przycięcia i zgniecenia jest wykluczona. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Wewnętrzne prowadzenie liny.
1. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Zgniecenie palców jest niemożliwe ani od wewnątrz, ani od zewnątrz (fuga do 4 mm). Rozmiar: 10839 bajtów 2. Boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnieciem. Całkowicie zamknięte ościeżnice boczne ( obszar niebezpieczeństwa do 2500 mm wysokości. Rozmiar: 10839 bajtów3. Wewnętrzne prowadzenie liny.
Lina nośna (łańcuch) jest prowadzona wewnątrz, miedzy płytą bramy, a ościeznicą, bezp żadnych wystających elementów montażowych ( obszar bezpieczeństwa do 2500 mm wysokości).


Zabezpieczenie przed opadnięciem.


Bramy segmentowe HÖRMANN-a wyróżniają się bezpieczne w każdej fazie zamykania i otwierania. Nizeleżnie od rodzaju napędu: ręcznego czy mechanicznego. Gwarantuje to przedstawione obok zabezpieczenie. możliwość przytrzaśnięcia, przycięcia i zgniecenia jest wykluczona. Mechanizm przechwytujący. Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny. Napęd bramy.
4. Mechanizm przechwytujący
W razie pęknięcia liny lub sprężyny mechanizm działa na zasadzie zapadki, jest zależny od ciężaru bramy i zintegrowany z elementem nośnym.
Rozmiar: 10839 bajtów 5. Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny.
Zatrzymuje wał sprężyny skrętnej w przypadku pęknięcia sprężyny i utrzymuje bramę w bezpiecznym położeniu.
Rozmiar: 10839 bajtów


6. Napęd elektryczny.
Napędy do bram przemysłowych HÖRMANN-a stanowią zabezpieczenie przed opadnięciem jako uzupełnienie mechanizmu przechwytującego i zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny.


Bezpieczne działanie bramy


Długie działanie i obsługa bram jest absolutnie bezpieczna. Prosimy porównać. Schowany bęben do nawijania liny. Bezpieczne szyny bieżne. Wewnętrzny uchwyt.

7. Schowany bęben nawijania liny.
we wszystkich bramach dla niskiego prowadzenia (ważne w przypadku garaży podziemnych) i w obszarze bezpieczeństwa do 2500 mm wysokości.
Rozmiar: 10839 bajtów
8. Bezpieczne szyny bieżne.
Płyta bramy nie wypadnie z szyn w żadnej fazie: ani podczas zmiany kierunku ruchu, ani wtedy, gdy jest odstawiona pod stropem.
Rozmiar: 10839 bajtów 9. Wewnętrzny uchwyt.
Optymalnie umiejscowiony i ergonomiczny uchwyt do bezpiecznej ręczneh obsługi bramy od wewnątrz.

Strona startowa    


Copyright @ ARBI 2000-2007