Drzwi przeciwpożarowe – czy potrzebne w garażu?

Drzwi przeciwpożarowe – zgodnie z § 280 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie są potrzebne w przejściu pomiędzy garażem, a częścią mieszkalną. Wymóg ten dotyczy budynków wielorodzinnych, w których należy obie części rozdzielić przedsionkami z drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI30. Nie wymaga się zastosowania przedsionka, przed dźwigiem oddzielonym od garażu drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60.

Tyle przepisy, a życie? Czy drzwi przeciwpożarowe są potrzebne w garażu? Wielu użytkowników, zdając sobie sprawę z zagrożeń, decyduje się jednak wygrodzić część mieszkalną od garażu drzwiami przeciwpożarowymi. Często przezornie, ale i praktycznie stosuje je w wersji dymoszczelnej. Przezornie, ponieważ standardowe drzwi ppoż. nie posiadają uszczelki pod skrzydłem, a dymoszczelne musza być w nią wyposażone. Praktycznie, ponieważ funkcja dymoszczelności zapewnia również przedostawanie się do domu niekoniecznie przyjemnych zapachów z samochodu.

Drzwi przeciwpożarowe mogą być również wykonane w klasach antywłamaniowych. Warto o tym pomyśleć już na etapie planowania zakupu, gdyż wykonywanie wszelkich „przeróbek” w drzwiach ppoż. czyli również montażu dodatkowych zamków jest niedopuszczalne.

W zależności od architektury wnętrza drzwi przeciwpożarowe mogą być wykonane ze stali, aluminium lub drewna. Najtańsze stalowe lakieruje się na dowolny kolor, a najdroższe drewniane wykonuje z różnych materiałów.

Kupując drzwi przeciwpożarowe należy zweryfikować na tabliczce znamionowej deklarowane parametry. Tabliczka powinna być tak wykonana, aby w przypadku pożaru umożliwiała odczytanie znajdujących się na niej informacji. Na tabliczce po za danymi producenta, dokumencie dopuszczenia i roku produkcji znajdują się oznaczenia dotyczące wyrobu czyli: E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa, 30/60/120 – czas, S – dymoszczelność, R – klasa antywłamaniowa.